top of page

Voditelj Centra za medicinu spavanja i otorinolaringologiju Hypnos - Prof. dr. sc. Goran Račić, dr. med.

Životopis prof. dr. sc. Gorana Račića, dr. med.

Goran slika za Rotary.jpg
 • rođen 11. studenog 1948.godine u Splitu

 

 • državljanin Hrvatske, po nacionalnosti Hrvat

 

 • u Splitu završio osnovnu školu, te Klasičnu gimnaziju

 

 • Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1967. godine diplomirao 1972. godine

 

 • do početka specijalizacije radio je u primarnoj zaštiti

 

 • u svibnju 1978. godine započeo je specijalizaciju iz otorinolaringologije u Vojnoj bolnici u Splitu, a završni dio i ispit 1982. godine na ORL klinici Šalata u Zagrebu.

 

 • Od rujna do prosinca 1983. godine boravio je na ORL klinici Grosshadern u Münchenu kod profesora H.H. Naumanna, gdje je i završio svoj magistarski rad pod naslovom “Evaluacija operativnog liječenja kroničnih upala srednjeg uha”. Magistarski rad obranio je u prosincu 1985. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

 

 • Tijekom 1986. godine boravio je dva mjeseca kod prof. H. Silversteina u Sarasoti - USA, gdje se pobliže upoznao s otoneurološkim operacijama

 

 • U nastavu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, studij u Splitu, uključio se 1987. godine izborom u zvanje znanstvenog asistenta     

 • Krajem osamdesetih i početkom devedesetih bavio se je znanstveno-istraživačkim radom u Institutu za pomorsku medicinu HRM (Odjel za hiperbaričnu i podvodnu medicinu).​

 • Prvi u svijetu je objavio preliminarne rezultate terapije Bellove paralize kisikom  pod povišenim tlakom u Goetebergu na godišnjem sastanku „EUBS-a“ 1985. godine. Rezultat tih istraživanja je doktorski rad pod naslovom „Liječenje Bellove paralize kisikom pod povišenim tlakom“.

 

 • Doktorsku disertaciju obranio je u studenom 1993. godine u Splitu.

 

 • U svibnju 1996. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu za potrebe Medicinskog studija u Splitu.

 

 • Iste godine učesnik je hands-on tečaja u Vossu/Norveška „Primjena koblacije u kirurgiji hrkanja / OSA-e“.

 

 • U listopadu 1997. godine, kao stipendist DAAD (Deutscher Akademischer austausch Dienst), boravi tri mjeseca  na ORL klinici Kliničke bolnice Grosshadern u Münchenu kod profesora E. Kastenbauera.

 

 • Godinu kasnije prisustvuje „hands on“ tečaju iz plastične i rekonstruktivne kirurgije lica na istoj klinici.

 

 • 2009 godine u Milanu kod profesora P. Palme prisustvuje hands-on tečaju iz rinokirurgije

 

 • Katedru za otorinolaringologiju vodi od 1996. godine

 

 • u studenom 1999. godine izabran je za pročelnika Katedre za bolesti glave i vrata KBC Split

 

 • Napisao je i objavio samostalno i s kolegama 46 znanstvenih i stručnih radova, od čega 20 citiranih u CC a  26 u ostalim citiranim publikacijama

 

 • Od 20 radova objavljenih u CC časopisima, 10 je iz područja otorinolaringologije, a u 6 radova je prvi autor. Pored toga objavio je 7 radova u zbornicima radova, 4 poglavlja u knjigama, 15 međunarodnih i 12 domaćih kongresnih priopćenja te organizirao 14 znanstvenih i stručnih skupova i kongresa

 

 • Godine 2001. osniva ispred ORL klinike KBC – a Split s prof.dr.sc. Z.Đogašom, ispred Katedre za neuroznanost, „Laboratorij za kliničku neuroznanost” gdje se posebno bavi poremećajima disanja za vrijeme spavanja.

 

 • U tom je laboratoriju bio voditelj dva znanstvena projekta: voditelj projekta “Opstrukcijska sleep apnea - dijagnostika i kirurška terapija“ , trajanje projekta 2002-2005, šifra projekta TP-01/0216-0, te voditelj projekta ”Poremećaji disanja tijekom spavanja-uloga gornji dišnih putova”. Projekt je odobren ožujka 2008, i financiran je od strane Ministarstvo znanosti  obrazovanja i športa-216-0000000-3423). Rezultat prvog navedenog projekta je nabavka i prva primjena koblacijske kirurške tehnike u Hrvatskoj

 

 • U svibnju 2002. godine izabran je u nastavno zvanje izvanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Splitu za potrebe predmeta otorinolaringologija, a za potrebe Katedre za bolesti glave i vrata

 

 • Predstojnik je klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata od lipnja 2003. godine, s ponovnim reizborom 2007.godine.

 

 • Redovitim profesorom imenovan je 2009. godine

 

 • Bio je mentor Siniši Maslovari dr.med. u postupku izrade i obrane magistarskog rada pod nazivom  “Liječenje iznenadne nagluhosti hiperbaričnom oksigenacijom”, Zagreb, 2000.godine

 

 • bio je mentor Draganu Kurtoviću dr. med. u postupku izrade i obrane magistarskog rada pod nazivom  “Utjecaj barometarskog tlaka na učestalost krvarenja nakon tonzilektomije na području srednje Dalmacije”, Zagreb, 2001.godine

 

 • Željki Roje dr. med. u postupku izrade i obrane doktorskog rada pod nazivom  “Poslijeoperacijski morbiditet i patohistološke osobitosti tkiva tonzile nakon koblacijske tonzilektomije u djece”, Split, 2008.godine

 • Ključni stručnjak u projektu MEDICINE  SPAVANJA, koji je imao cilj razviti suradnju  u pružanju  dijagnostičkih i terapijskih usluga medicine spavanja u prekograničnom području južne Hrvatske i Zapadne Bosne i Hercegovine. Projekt je sufinanciran sredstvima Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora-2020. Projekt je započeo 1. lipnja 2017. a završio 30. studenog 2019.

 

 • Član je  HLZ  i Liječničke komore

 

 • Član je njemačkog ORL društva

 

 • International fellow of AAO – HNS (član američkog društva za ORL i kirurgiju glave i vrata)

 

 • Član je ESRS (Europsko društvo za istraživanje spavanja)

 

 • Dopredsjednik HSD (hrvatskog somnološkog društva)

bottom of page