Medicina spavanja

Postupci liječenja

Prema rezultatima dijagnostike određuje se i postupak liječenja.