top of page

Kauterizacija krvnih žilica

  • 1 h
  • Kavanjinova 14

Service Description

Kauterizacija krvnih žilica u nosu s AGNO3


Contact Details

  • Kavanjinova 14, Split, 21000

    + 0991924633

    hypnos.split@gmail.com


bottom of page